ZADBAJMY O NASZYCH PRACOWNIKÓW

Medycyna pracy Dębica

Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Pomagamy Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy. Dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników.

Zakres usług:

  • badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
  • kwalifikacja do pracy na morzu, w strefach tropikalnych, badania nurków
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • badania kandydatów na studentów, uczniów
  • badania kierowców wszystkie kategorie
  • dodatkowe świadczenia medyczne w ochronie pracowników

UMOWY Z PRACODAWCAMI

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 603 994 449 lub napisz drkrzyzanowski@wp.pl